ADR logo
Kezdőoldal
Bemutatkozás
Szolgáltatások
Referenciák
Elérhetőségek
Cikkek, előadások
Jogszabályok
Letöltések
Ajánlott oldlalak
Adatvédelmi tájékoztató
Gyakori kérdések
Egyéb tevékenységek
Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő adatai:
Név: Toldi Gergely egyéni vállalkozó
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos u. 53.
Nyilvántartási szám: 9076267
(továbbiakban: ADATKEZELŐ)

ADATKEZELŐ tevékenysége során kezel személyes adatokat. A személyes adatokra a partnercégekkel való kapcsolattartás és az oktatások megtörténtének igazolása miatt van szükség. ADATKEZELŐ a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

Adatkezeléssel kapcsolatban a kapcsolattartó:
Név: Toldi Gergely
Cím: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos u. 53.
Telefon: +36-20-335-8340
Email: gergely.toldi@gmail.com


Az adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartások során az adatkezelés jogalapja a szerződési feltételek teljesítése, illetve a kapcsolattartás. A kapcsolattartás vonatkozásában ADATKEZELŐ az alábbi adatokat tárolja:

 • Név
 • Telefonszám
 • Fax szám
 • Email cím

Az oktatások (pl.: ADR 1.3 fejezet szerinti képzések, SKET oktatások, BVT oktatások) kapcsán az adatok megőrzésére az oktatások megtörténtének igazolása miatt van szükség. Néhány esetben utólag (akár évekre visszamenőleg) kell tudni igazolni az oktatás megtörténtét. Ennek kapcsán ADATKEZELŐ az alábbi adatokat tárolja:

 • Név
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Munkáltató neve
 • Munkakör
 • Munkahelyen belüli szervezeti egység

A jogszabály szerinti érintettek (továbbiakban ÉRINTETT) a megkereséssel illetve a szolgáltatás igénybe vételével, illetve oktatások esetén adatainak megadásával és a jelenléti ív aláírásával ráutaló magatartással hozzájárultak az adatkezeléshez. Az oktatások esetén az ÉRINTETT érdeke is az adatok megőrzése, mivel ezáltal lehet a későbbiekben is igazolni az oktatás megtörténtét.


Adatkezelés módja

ADAKEZELŐ vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy illetéktelen ne férhessen hozzá a személyes adatokhoz. Az adatkezelés során minden esetben betartja titoktartási kötelezettségét.

ADATKEZELŐ a személyes adatokat jelszóval védett számítógépen, illetve zárható és riasztóval védett helyiségben tárolja. Az elektronikus adatok biztonsági másolata felhő szolgáltatásban is tárolásra kerülnek. A felhő szolgáltató vállalta, hogy megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Felhő szolgáltató:

 • Microsoft OneDrive
 • Elérhetőségei:
  • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA
   • Telefonszám: +1 (425) 882 8080
  • Magyarországi leányvállalat:
   • Microsoft Magyarország Kft.
    • Microsoft Ügyfélszolgálati Központ (Microsoft Customer Care Center)
    • Telefon: +36 1 267 4636

Az ADATKEZELŐ egyéni vállalkozó, alkalmazottja nincs, így a személyes adatokhoz csak Ő férhet hozzá.

Az ÉRINTETT bármikor kérhet írásban ADATKEZELŐ-től tájékoztatást arról, hogy milyen személyes adatokat tárol róla és milyen célból. ADATKEZELŐ tájékoztatást csak az ÉRINTETT megfelelő azonosítása után ad, és csak a személyes adatban érintett személy részére. A tájékoztatást ADATKEZELŐ a megkeresésétől számított 15 napon belül írásban megadja.


Adatkezelésre vonatkozó követelmények

ADATKEZELŐ a személyes adatokkal az alábbi műveleteket végzi: adatok tárolása, módosítása, törlése. ADATKEZELŐ a műveletek során a szükséges biztonsági intézkedéseket megtette.

ADATKEZELŐ semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik személy illetve szervezet felé, kivéve az illetékes hatóságokat, amelyek kérésére, lehetőség szerint az ÉRINTETT hozzájárulásával kiadhatóak a személyes adatok, de csak kizárólag egy konkrét ügy, eljárás keretében, és csak az adott ÉRINTETT-re vonatkozóan.

ADATKEZELŐ nem kezeli kiskorúak személyes adatait.

ADATKEZELŐ számlázással kapcsolatban nem tárol személyes adatokat, csak céges adatokat (pl.: cégnév, adószám, székhely), kivéve a kapcsolattartók nevét és elérhetőségeit.

ADATKEZELŐ az adatokkal kapcsolatos incidens esetén a szükséges tájékoztatásokat az illetékes szervezetek illetve az ÉRINTETT-ek felé a lehető legrövidebb időn belül megteszi.


Adatkezelés időtartama

ADATKEZELŐ kapcsolattartás céljából a szerződés megszűnését követően legfeljebb 5 évig őrzi meg a kapcsolattartók adatait.

ADATKEZELŐ az oktatásokkal kapcsolatos személyes adatokat csak az ÉRINTETT kérésére törli.


Adatok módosítása, törlése

ADATKEZELŐ az ÉRINTETT írásos kérésére a tárolt adatokat módosítja a kérésnek megfelelően.

A személyes adatokat ADATKEZELŐ az ÉRINTETT írásos kérésére törli, kivéve ha az adatok megőrzését jogszabály írja elő. Az ADR 1.3 képzéseket igazoló dokumentumokat a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie (lásd 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet 1. melléklet 9.3 pont). ADATKEZELŐ megbízó munkáltató érdekében szintén megőrzi az igazoló dokumentumokat és ezzel együtt a személyes adatokat. Ezen időszakon belül az adatok nem törölhetőek!

ADATKEZELŐ az adatok törlését vagy módosítását csak az ÉRINTETT azonosítása után végzi el.

ADATKEZELŐ a módosítást illetve a törlést manuálisan végzi, ezt legkésőbb 15 napon belül elvégzi. ADATKEZELŐ mind a módosításról, mind a törlésről írásos visszajelzést küld az ÉRINTETT részére. ADATKEZELŐ a módosításért, illetve a törlésért külön díjat nem számol fel.


Sütik (cookie-k) használata

ADATKEZELŐ honlapja úgynevezett sütiket („cookie”) használ (pl.: látogatottsági adatok gyűjtése céljából). A cookie-t számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Részleteket a böngésző súgójában találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű.


Panasz

Panasz esetén ÉRINTETT az illetékes hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36-1-391-1400
Honlap: www.naih.hu


Egyéb információk

ADATKEZELŐ fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi előírásait egyoldalúan módosítja, természetesen az ÉRINTETTEK jogainak maximális figyelembe vételével.


Nagytarcsa, 2023.10.24.

Szerkesztő: Toldi Gergely email: gergely.toldi@gmail.com