ADR logo
Kezdőoldal
Bemutatkozás
Szolgáltatások
Referenciák
Elérhetőségek
Cikkek, előadások
Jogszabályok
Letöltések
Ajánlott oldlalak
Adatvédelmi tájékoztató
Gyakori kérdések
Egyéb tevékenységek
Szolgáltatások

 • Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadás

  A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet (korábban: 2/2002. (I.11.) Kormány rendelet) valamint az ADR/RID/ADN 1.8.3 fejezete alapján minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton, vasúton vagy belvízen szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó feladást, csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet.
  A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységi körébe eső valamennyi közlekedési alágazatra (közút, vasút, belvíz) és árucsoportra vonatkozóan szakképesítéssel kell rendelkeznie.
  A képesítésem közúti és vasúti alágazatra és az alábbi osztályokra érvényes:

  • 2 osztály: gázok
  • 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztályok
   • 3 osztály: gyúlékony folyékony anyagok
   • 4.1 osztály: gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok
   • 4.2 osztály: öngyulladásra hajlamos anyagok
   • 4.3 osztály: vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
   • 5.1 osztály: gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
   • 5.2 osztály: szerves peroxidok
   • 6.1 osztály: mérgező anyagok
   • 6.2 osztály: fertőző anyagok
   • 8 osztály: maró anyagok
   • 9 osztály: különféle veszélyes anyagok és tárgyak

 • Biztonsági tanácsadó kijelölésével kapcsolatos tanácsadás

  Segítségnyújtás a vállalkozások részére, amely keretében megállapításra kerül, hogy az adott vállalkozásnak kötelező-e a hatályos jogszabályok alapján veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kijelölnie. A tanácsadás keretében írásos szakvélemény kerül kiadásra.

 • Veszélyes áru szállítási audit

  Saját készítésű, gyakorlati tapasztalatokon alapuló, jogszabályi követelményeken túlnyuló audit rendszer elvégzése modulos szerkezetben (tevékenységi körönkénti kérdőívek). A teljes modul rendszer kb. 350 kérédésből áll. Az audit elvégzését követően a Vállalkozás átfogó képet kaphat a veszélyes áru szállítási érintettségéről, a jogszabályi megfelelőségéről, a veszélyes áru szállítással kapcsolatos feladatokról, hiányosságokról, fejlesztési irányokról.

 • Alkalmi tanácsadás

  Alkalmi megrendelés alapján személyes tanácsadás vagy írásos dokumentum készítése közúti, vasúti vagy tengeri veszélyes áru szállítással kapcsolatba kerülő cégek, vállalkozások részére.

 • ADR/RID/ADN 1.3 fejezete szerinti képzés

  Az ADR, RID és ADN szabályzat alapján minden veszélyes áru szállítással kapcsolatba kerülő személynek a munkakörének és felelősségének megfelelő mértékű képzésben kell részesülnie.
  Érintett személyek:

  • adminisztrációt végzők
  • ügyintézők
  • fuvarszervezők
  • be- és kirakodók
  • árukezelők
  • csomagolók
  • töltők
  • gépjárművezetők (amennyiben nem rendelkeznek ADR bizonyítvánnyal) és jármű személyzet
  • jármű üzemben tartók
  • tartálykocsi üzemben tartók
  • tankkonténer vagy mobil tartány üzemben tartók
  • vasúti infrastruktúra üzemeltetője

  2011. december 16.-tól az ADR, RID ill. ADN 1.3 fejezet szerinti képzéseket csak olyan személy tarthatja, aki érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkezik!

  Szolgáltatásom keretében a tanácsadói tevékenységgel összevonva, vagy önálló megbízással vállalom az ADR, RID ill. ADN 1.3 fejezet szerinti képzések megtartását, valamint a jogszabályoknak megfelelő formátumú dokumentálását ezen folyamatoknak.

  Lehetőség van a képzések online formában történő elvégzésére (e-learning) is partnercégen keresztül.

 • Veszélyes áruk ADR, RID, ADN, IMDG-Code és IATA-DGR (ICAO-TI) szerinti besorolása

  Veszélyes áruk (egyszerű anyagok, keverékek, készítmények, hulladékok) besorolása fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján pl. biztonsági adatlap 14. pontjához. A besorolás alapján eldönthető, hogy az anyag veszélyesnek minősül-e szállítás szempontjából (a szállítást ADR, RID, IMDG vagy IATA szerint kell-e végezni) illetve megállapíthatóak az anyag által képviselt veszélyek és mértékük.

 • Veszélyes áru szállítással kapcsolatos termékek forgalmazása

  Veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó termékek forgalmazása partnercégen keresztül. A teljesség igénye nélkül az alábbi eszközök felszerelések beszérézésére van lehetőség:

  • védőeszközök, védőfelszerelések,
  • táblák, jelölések, bárcák, nagybárcák, táblatartók,
  • kárelhárító ill. vészhelyzeti eszközök, felszerelések,
  • ADR felszerelés csomagok,
  • kiadványok.


 • Veszélyes ipari védelmi ügyintézés (Seveso)

  A 219/2011. (X. 20.) Kormány rendelet 7. melléklete alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (alsó illetve felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem) üzemeltetője veszélyes ipari védelmi ügyintézőt köteles alkalmazni vagy megbízni.
  Külső megbízottként vállalom az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.
  Pl.:

  • kapcsolat tartás a hatósággal,
  • a vonatkozó jogszabályok változásának követése,
  • veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar esetében a bekövetkező eseményről jelentés, tájékoztatás készítése, továbbá azok hatóság részére történő megküldése,
  • a belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatásának szervezése és értékelése,
  • belső védelmi tervvel kapcsolatos oktatások megtartása,
  • a belső védelmi terv pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzőkönyv készítése, hatóság részére történő megküldése,
  • súlyos káresemény elhárítási tervvel, biztonsági elemzéssel, biztonsági jelentéssel kapcsolatos szemlék, auditok, ellenőrzések megtartása.


Szerkesztő: Toldi Gergely email: gergely.toldi@gmail.com